MG5A6726

HELFO – Stønad til tannbehandling

Hvem får stønad? I Norge har man krav på gratis tannbehandling ut året man fyller 18…

Helfo

HELFO gir stønad til tannbehandling etter fastsatte takster. Vær oppmerksom på at tannlegens pris oftest er høyere enn folketrygdens takster, og at det da blir et mellomlegg som man alltid må betale selv.

Om man ønsker mer informasjon om støtte til tannbehan­dling, bør dette tas opp med tannlege eller tannpleier. Alternativt kan man besøke HELFO sine hjemmesider (www.helsenorge.no) for mer utfyllende informasjon.

 

Hvem får støtte til tannbehandling?

I Norge har man krav på gratis tannbehandling ut året man fyller 18. De neste 2 årene får man 75% rabatt om man går til offentlig tannklinikk. Etter dette må man som hovedregel dekke utgiftene til tannbehandling selv. Det finnes likevel enkelte tilstander og diagnoser som utløser støtte til tann­behandling via folketrygden.

Dersom man lurer på om man oppfyller krav for støtte, bør man spørre tannlegen sin. Det er tannlegen eller eventuelt tannpleieren som vurderer om vilkårene for støtte til tannbehandling er oppfylt, men det kan også trenges dokumentasjon fra lege eller annen relevant spesialitet for at refusjonen skal gjelde.

 

Video