MG5A6726

Tannstillingsfeil

Det finnes mange typer tannstillingsfeil, og enkelte tannstillingsfeil kan kreve behandling…

Overbitt

Overkjevens tenner står for langt frem i forhold til underkjevens.

Behandling: Plate kan av og til benyttes for å fremme vekst av underkjeven og/eller hemme vekst av overkjeven i tidlig alder. Som oftest må man også bruke streng både oppe og nede. Ved store overbitt må man ofte trekke to små jeksler i overkjeven for å få overkjevens tannrekke bakover. Ved store kjevestillingsfeil må man gjøre kjevekirurgi når kjevene er ferdig utvokst, vanligvis 17 år hos jenter og 18 år hos gutter.

 

 

Underbitt

Underkjevens tenner står for langt frem i forhold til overkjevens.

Behandling: Små/moderate underbitt kan behandles med streng og/eller plate. Ved større underbitt må man i tillegg gjøre kjevekirurgi for å flytte den ene eller begge kjevene for å få bittet til å passe sammen. Kjevekirurgi må gjøres når kjevene er ferdig utvokst, vanligvis 17 år hos jenter og 18 år hos gutter.

 

 

 

Kryssbitt

Overkjevens tannbue er for smal i forhold til underkjevens tannbue. Hvis det er kryssbitt i fronten omtales dette som invertering.

Behandling: Plate eller streng for å utvide overkjevens tannbue.

 

 

 

 

Saksebitt

Underkjevens tannbue er for smal i forhold til overkjevens tannbue.

Behandling: Plate eller streng for å utvide underkjevens tannbue.

 

 

 

Åpent bitt

Manglende kontakt mellom tenner i over- eller underkjeven. Dette kan gi problemer med å tygge og bite over maten.

Behandling: Streng i begge kjever for å lukke bittet. Ved store åpne bitt må tannreguleringen ofte gjøres i kombinasjon med kjevekirurgi hvor man flytter kjevene sammen.

 

 

Dypt bitt

Tennene i overkjeven dekker for mye av tennene i underkjeven når man biter sammen. Ved svært dype bitt kan man bli plaget av at underkjevens fortenner biter i ganen og skader tannkjøttet.

Behandling: Streng i en eller begge kjever for å åpne bittet.

 

 

Trangstilling

Tennene står uryddig. Ved stor plassmangel kan permanente tenner bli hindret fra å komme ut og bli liggende i kjevebenet.

Behandling: Plate eller streng for å skape plass og rette på tennene. Ved stor plassmangel kan det være nødvendig å trekke en eller flere permanente tenner.

 

 

Agenesi

Manglende anlegg for en eller flere permanente tenner.

Behandling: Streng for å lukke luken der man mangler en tann. Alternativt kan man sette inn et implantat for å erstatte den manglende tannen.