inman

Rett opp tannstillingen med Inman Aligner

Inman Aligner er en avtagbar gjennomsiktig skinne som brukes for å rette opp roterte eller skråstilte fortenner på kort tid. Behandlingstid kan variere fra 10 til 18 uker.

Vi tilbyr Inman Aligner til voksne pasienter:

  • Først kommer du til konsultasjon og får en vurdering om din tannsituasjon er egnet for behandling med Inman Aligner.
  • Det neste som skjer er at vi tar røntgen, bilder og avtrykk, hvorav avtrykkene sendes til tanntekniker for fremstilling av skinne.
  • Når reguleringsskinnen kommer fra tanntekniker, får du den utlevert og behandlingen kan starte.
  • Videre i behandlingsforløpet er det konsultasjoner, justeringer og bytte av skinner ukentlig eller hver andre uke.

 Når kan man benytte seg av Inman Aligner?

Vanligvis benyttes Inman Aligner for å rette opp roterte eller skråstilte fortenner eller trangstillinger.

Kontakt oss dersom du ønsker en konsultasjon eller mer informasjon!