Ikke møtt-gebyr

  • Ikke møtt-gebyr

    Gebyr ved uteblitt time varierer etter avsatt tid til tannbehandling  

    Les mer